30 câu Trắc nghiệm Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)

Rate this post

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 bài: Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả có đáp án chi tiết và chọn lọc. Tài liệu có 6 trang với 30 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám sát chương trình SGK Ngữ văn 12. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 12 – Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả has Đáp án này sẽ giúp các bạn ôn luyện kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 12 môn Văn sắp tới.

Về tài liệu:

– Số trang: 6 trang

– Số câu trắc nghiệm: 30 câu

– Đáp án & đáp án: có

Mời bạn đọc download và xem toàn văn tài liệu Trắc nghiệm Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả có đáp án – Ngữ Văn lớp 12:

VĂN KIỂM TRA 12

Bài giảng: Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả

A. Đôi nét về tác giả Hồ Chí Minh

Câu hỏi 1 : Kéo và thả các tác phẩm sau vào ô thích hợp:

A. Văn học chính trị

B. Truyện, kí

C. Thơ

1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

2. Tập thơ Việt Bắc

3. Bản án chế độ thực dân Pháp

4. Tuyên ngôn Độc lập

5. Nhật ký đắm tàu

6. Nhật ký trong tù

7. Lời than thở của bà Trưng Trắc

8. Hành vi

Câu 2: Tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” được xuất bản vào năm nào?

A. 1945

B.Năm 1930

C. 1946

D. 1932

Tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” ra đời năm 1946.

Chọn câu trả lời:

Câu 3: Dòng nào dưới đây? không phù hợp với phong cách văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Ngôn ngữ trau chuốt, bóng bẩy.

B. Kết hợp nhuần nhuyễn mạch logic với mạch cảm xúc.

C. Giàu tính chính luận.

D. Giọng nói nhẹ nhàng.

Phong cách nghệ thuật của chính luận: ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, giàu tính bút chiến, kết hợp nhuần nhuyễn giữa logic với mạch cảm xúc, giọng điệu chuyển tải linh hoạt.

Tham Khảo Thêm:  Cách xông nhà ngày Tết và những kiêng kỵ bạn nên biết

Chọn câu trả lời: A.

Câu 4: Câu trả lời nào sau đây phù hợp với phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Thống nhất

B. Đa dạng

C. Cả A và B đều đúng.

D. Không có câu trả lời đúng.

– Phong cách nghệ thuật:

+ Tính thống nhất: Về mục đích sáng tác, quan điểm sáng tác, nguyên tắc sáng tác. Về cách viết ngắn gọn.

+ Đa dạng: Về thể loại từ chính luận, kí, truyện ngắn, thơ.

Chọn câu trả lời:

Câu 5: Vì sao phong cách nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đa dạng?

A. Đa dạng về mục đích sáng tạo.

B. Đa dạng về quan điểm sáng tạo.

C. Đa dạng về thể loại.

D. Đa dạng về nguyên tắc sáng tác.

Đa dạng: Về thể loại từ chính luận, kí, truyện ngắn, thơ.

Chọn câu trả lời:

Câu 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?

A. 1930

B.Năm 1923

C. 1911

D. 1912

Ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) lên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm đường giải phóng cho dân tộc. dân tộc và giải phóng đất nước.

Chọn câu trả lời:

Câu 7: Nối năm ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B?

A. 1890

B. 1911

C. 1930

D. 1941

E. 1942

F. 1945

1. Năm sinh của Bác

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước lãnh đạo phong trào Nhân dân cách mạng

3. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

4. Người bị quân Tưởng Giới Thạch bắt

5. Những người tìm đường cứu nước

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VNDCCH

-1890: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại quê mẹ là làng Hoàng Trù, sau về quê cha là làng Kim Liên, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ Tĩnh.

– 1911: Ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) lên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm đường. giải phóng dân tộc, giải phóng dân tộc.

Tham Khảo Thêm:  Bật mí công thức làm bò nhúng dấm chuẩn vị tại nhà

– 1930: Ngày 3-2, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

1941: Ngày 8-2, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và lập căn cứ ở Pác Pó. Lãnh đạo phong trào CM nhân dân.

– Năm 1942: Ngày 13-8-1942, với tên mới là Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc dời Cao Bằng về Trung Quốc, với danh nghĩa đại diện Việt Nam độc lập đồng minh và Phân bộ quốc tế phản xâm lược Việt Nam. Việt Nam tranh thủ viện trợ quốc tế Ngày 29 tháng 8, ông bị chính quyền địa phương Tưởng Giới Thạch bắt tại thị trấn Tùy Vinh

[1945:August19CMT8wonandonSeptember2PresidentHoChiMinhreadthe”DeclarationofIndependence”givingbirthtotheDemocraticRepublicofVietnam

Verse 8: Which of the following is the answer? Not is President Ho Chi Minh’s creative point of view?

A. Always pay attention to the purpose and audience to decide the content and form of the work.

B. Always focus on authenticity and ethnicity

C. The concept of art “art taste”

D. Consider literature as a combat weapon for the cause of the Revolution.

– The composition of President Ho Chi Minh:

+ People who consider art as weapons, artists as soldiers, because literature must serve the revolution, the struggle for national liberation, and fight against evil and injustice.

+ People who consider literature must have truthful content, eloquently reflect the rich themes of revolutionary reality, set a good example, and criticize the bad. Literature must have national character and promote national character. He also believes that literature should have a simple and clear form, selective words, avoid complicated, unfamiliar and heavy writing styles, preserve the purity of Vietnamese language and promote the creativity of artists. doctor.

+ Ho Chi Minh considered the masses to be the object of service and enjoyment of literature. Before taking up the pen to write, the writer needs to be able to answer the following questions: for whom do you write? (identify object), write for what? (determine the purpose) and then determine what to write? (determining the content) and how to write it? (defining the art form).

Choose the answer:

Question 9: Which work is the literary work of President Ho Chi Minh?

A. “Behavior”

B. “Paris”

C. “Humans know the smell of smoke”

D. “The Judgment of French Colonialism”

The work “Judgment of French Colonialism” is a work of political text.

Choose the answer: EASY

Question 10: What genre is the work “Nothing is more precious than independence and freedom” of President Ho Chi Minh?

Tham Khảo Thêm:  Top 1 bài Viết đoạn văn chỉ ra những chi tiết đặc biệt trong truyền thuyết Thánh Gióng và nêu ý nghĩa của những chi tiết đó

A. Story

B. Political literature

C. Sign

D. Poetry

The work “Nothing is more precious than independence and freedom” of President Ho Chi Minh belongs to the genre of political essay.

Choose the answer: NO

Question 11: What literary genre does the Declaration of Independence belong to?

A. Short stories

B. Customization

C. Political literature

D. Daily Literature

Verse 12: Based on the content of the Declaration of Independence, it can be divided into several parts

A. Hai

B. Ba

C. Four

D. Year

Verse 13: Which of the following is correct about the circumstances of the writing of Ho Chi Minh’s “Declaration of Independence”?

A. On August 19, 1945, when the Hanoi government returned to the people, Ho Chi Minh wrote the “Declaration of Independence”.

B. “Declaration of Independence” was written by Ho Chi Minh on September 2, 1945.

C. On August 26, 1945, Uncle Ho returned from the Viet Bac war zone to Hanoi, at the base at 18 Hang Ngang Street. He drafted the “Declaration of Independence”.

D. August 23, 1945, in Hue before tens of thousands of our compatriots, King Bao Dai abdicated, Ho Chi Minh drafted the “Declaration of Independence”.

Verse 14: Which of the following sentences best describes the content of the Declaration of Independence?

A. The entire Vietnamese people above and below are united against the invasion plot of the colonialists.

B. France ran, Japan surrendered, King Bao Dai abdicated.

C. The entire Vietnamese people are determined to put all their spirit and force, life and property to uphold that right of freedom and independence.

D. Vietnam has the right to enjoy freedom and independence, and in fact has become a free and independent country.

Verse 15: Declaration: “All peoples of the world are created equal, all peoples have the right to life, to happiness and to liberty” is intended to:

A. Affirming human rights.

B. Affirm the rights of a group of people in the community.

C. Affirming the autonomy of each nation.

D. Affirming human rights and civil rights.

Verse 16: Ho Chi Minh’s political style in the Declaration of Independence is reflected in the following elements:

A. Authentic evidence, with strong evidence, key figures

B. The argumentative tone is very sharp, tough and polemical.

C. The images used are diverse, evocative and emotional.

D. All are correct

Related Posts

Sự phát triển của trẻ từng tháng tuổi và các cột mốc cần chú ý!

Giai đoạn 1: Từ 0 đến 6 tháng tuổi Giai đoạn phát triển của trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi rất quan trọng. Đây là giai…

4 Cách lựa chọn đồ chơi an toàn cho bé theo độ tuổi

Những điều cần chú ý khi chọn đồ chơi an toàn cho bé #Không nên mua tất cả những gì con thích Bạn nên có sự sàng…

Cách ngồi thiền giảm stress hiệu quả, giải tỏa căng thẳng tại nhà

1. Các bài tập ngồi thiền giảm stress hiệu quả 1.1 Thiền thở Thiền thở thường là bài tập cơ bản dành cho người mới bắt đầu…

Bí quyết chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa thu mẹ nhất định phải nhớ

1. Không tắm nước quá nóng cho bé Một trong những điều cha mẹ cần lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa thu đó…

11 món ăn độc đáo và kinh dị trong ngày Halloween

Trang chủ ‣ Gia đình Những món ăn ngon là yếu tố không thể thiếu để tạo nên một buổi tiệc Halloween vui vẻ và đáng nhớ….

Nuôi trẻ thành tài hay thành người hạnh phúc, yếu tố nào đặt hàng đầu?

Các bậc cha mẹ dù ở thời đại nào cũng luôn đau đáu với câu hỏi: Thế nào là tốt nhất với con? Đặc biệt, trong nhịp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *