30 câu Trắc nghiệm Quá trình văn học và phong cách văn học có đáp án 2023 – Ngữ văn lớp 12

Rate this post

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12: Quá trình văn học và phong cách văn học có đáp án chi tiết và chọn lọc. Tài liệu có 5 trang với 30 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám sát chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 12. Hi vọng với bộ Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 12 – Quá trình văn học và phong cách văn học có đáp án này sẽ giúp ích cho các bạn. ôn luyện kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 môn Văn 12 sắp tới.

Về tài liệu:

– Số trang: 5 trang

– Số câu trắc nghiệm: 30 câu

– Đáp án & đáp án: có

Mời bạn đọc download để xem toàn bộ tài liệu Quá trình văn học và phong cách văn học Trắc nghiệm có đáp án – Ngữ Văn lớp 12:

Học sinh lớp 12 Hà Nội bắt đầu làm bài khảo sát chất lượng |  VTV.VN

VĂN KIỂM TRA 12

Tiến trình văn học và phong cách văn học

Câu hỏi 1 : Có bao nhiêu trào lưu văn học lớn trên thế giới?

A. 4

B. 5

C 6

mất 7

Có các trào lưu văn học chủ yếu sau:

– Văn học Phục hưng

– Chủ nghĩa cổ điển

– Chủ nghĩa lãng mạn

– Chủ nghĩa hiện thực phê phán

– Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

– Chủ nghĩa siêu thực

Chọn câu trả lời:

Câu 2: Điểm qua các trào lưu văn học xuất hiện ở Việt Nam:

A. Trào lưu cổ điển

B. Khuynh hướng lãng mạn

C. Chủ nghĩa hiện thực phê phán

D. Phong trào hiện thực xã hội chủ nghĩa

E. Thời kỳ Phục hưng

Ở Việt Nam, các trào lưu đầu tiên xuất hiện vào khoảng những năm 30 của thế kỷ XX, bao gồm:

– Xu hướng lãng mạn

– Trào lưu hiện thực phê phán

– Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

Đáp án chọn: Phong trào lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

Câu 3: Phong cách văn học là:

A. Phong cách văn học là nét độc đáo riêng biệt của nghệ sĩ thể hiện trong tác phẩm của họ

B. Văn phong đậm đà dấu ấn dân tộc và thời đại

C. Cả hai câu trả lời trên đều đúng

D. Cả 2 đáp án trên đều sai

Phong cách văn học là nét độc đáo riêng biệt của nghệ sĩ thể hiện trong tác phẩm của họ. Phong cách văn học mang đậm dấu ấn dân tộc và thời đại.

Chọn câu trả lời:

Câu 4: Những biểu hiện của phong cách văn học:

A. Giọng văn riêng, cách nhìn, cách cảm đầy khám phá của tác giả

B. Sáng tạo các yếu tố nội dung tác phẩm

C. Hệ thống phương thức và phương thức biểu đạt

D. Tính thẩm mỹ cao, giàu tính nghệ thuật

E. Tất cả các câu trả lời trên

Những biểu hiện của phong cách văn học:

– Giọng văn đặc sắc, cách nhìn, cách cảm nhận đầy khám phá của tác giả.

– Sự sáng tạo các yếu tố của nội dung tác phẩm

– Hệ thống các phương thức biểu đạt, các phương thức

– Chất lượng thẩm mỹ cao, giàu tính nghệ thuật

Chọn câu trả lời: Đ.

Câu 5: Phát biểu sau đây về văn học đúng hay sai?

Tham Khảo Thêm:  30 câu Trắc nghiệm Đô-xtôi-ép-xki có đáp án 2023 – Ngữ văn lớp 12

“Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội cụ thể, bất biến”.

A. Đúng

B.Sai

Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù luôn vận động và biến đổi.

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng:

A. Quá trình văn học là quá trình diễn biến, tồn tại, phát triển và biến đổi của văn học qua các thời kỳ lịch sử

B. Quá trình văn học là quá trình diễn biến, tồn tại, phát triển và biến đổi của văn học qua các thể loại

C. Quá trình văn học là quá trình diễn biến, tồn tại, phát triển và biến đổi của văn học thông qua nội dung

D. Quá trình văn học là diễn biến hình thành, tồn tại, phát triển và biến đổi của văn học thông qua hình thức

Quá trình văn học là quá trình diễn biến, tồn tại, phát triển và biến đổi của văn học qua các thời kỳ lịch sử.

Chọn câu trả lời: A.

Câu 7: Sắp xếp lại thứ tự các thời kì văn học:

A. Văn học hiện đại

B. Văn học đương đại

C. Văn học trung đại

D. Văn học cổ đại

E. Văn Học Hiện Đại

Các thời kỳ văn học:

– Văn học cổ đại

– Văn học trung đại

– Văn học hiện đại

– Văn học hiện đại

– Văn học đương đại

Câu 8: Các quy luật cơ bản của quá trình văn học là:

A. Quy luật gắn liền với cuộc sống

B. Quy luật kế thừa và đổi mới

C. Định luật bảo toàn và chuyển thể

D. Tất cả các đáp án trên

Các quy luật cơ bản của quá trình văn học:

– Quy luật gắn liền với cuộc sống

– Quy luật kế thừa và đổi mới

– Quy luật bảo tồn và tiếp biến văn hóa

Chọn câu trả lời: DỄ

Câu 9: Điều sau đúng hay sai?

“Hoạt động nổi bật nhất của tiến trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng lịch sử, sinh ra và mất đi trong một thời gian nhất định”.

A. Đúng

B.Sai

Hoạt động nổi bật nhất của tiến trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng lịch sử, ra đời và mất đi trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là sự vận động phân nhóm của những tác giả, tác phẩm gần nhau về cảm hứng tư tưởng, tạo thành một dòng lớn, nổi bật trong đời sống văn học của một dân tộc, một thời đại.

Chọn câu trả lời: A.

Câu 10: Khái niệm quá trình văn học?

A. Là quá trình hình thành, tồn tại, biến đổi và phát triển của văn học qua các thời kỳ lịch sử.

B. Là quá trình hình thành, tồn tại, biến đổi và phát triển của văn học ở một thời kỳ nhất định trong quá khứ.

Tham Khảo Thêm:  Vẽ tranh Bác Hồ và thiếu nhi đơn giản đẹp HIỀN HÒA – ẤM ÁP

C. Là quá trình hình thành, tồn tại, biến đổi, phát triển và lụi tàn của một số thể loại văn học qua các thời kỳ lịch sử.

Câu 11: Nêu các giai đoạn hình thành, tồn tại, biến đổi và phát triển của tiến trình văn học?

A. Cổ đại, trung đại, cận đại, cận đại, đương thời.

B. Cổ đại, trung đại, cận đại, cận đại.

C. Cổ – trung đại, cận đại.

Câu 12: Tại sao nói quá trình văn học là sự vận động của toàn bộ nền văn học?

A. Vì nó bao gồm tất cả các tác phẩm văn học có chất lượng khác nhau, nên tất cả các hình thức văn học đều tồn tại từ truyền miệng đến bản viết tay, bản in.

B. Vì nó bao hàm các yếu tố của đời sống văn học như tác giả và người đọc, các hình thức tổ chức hội, các hoạt động nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, xuất bản, tác động qua lại giữa nghiên cứu văn học với các loại hình nghệ thuật khác, các hình thái ý thức xã hội khác, v.v.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 13: Quy luật chung của quá trình văn học là gì?

A. Văn học gắn với đời sống: thời đại nào, văn học ấy.

B. Văn học phát triển nối tiếp và đổi mới: văn học dân gian là cội nguồn của văn học viết.

C. Văn học của một dân tộc tồn tại, vận động trong sự bảo lưu và di thực.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 14: Khái niệm trào lưu văn học?

A. Là một trào lưu văn học có tính định hướng xã hội rộng lớn, do nhiều nhà văn sáng tác, có chung chủ trương sáng tạo, cùng chung lý tưởng thẩm mỹ, gần gũi về tư tưởng chính trị, văn hóa, cổ vũ cho những trào lưu xã hội hoặc biến động lịch sử nhất định của thời đại.

B. Là trào lưu văn học có định hướng xã hội rộng rãi do nhiều nhà văn trong cùng một chế độ chính trị và bối cảnh xã hội sáng tác.

C. Là những sáng tác tự phát của một hoặc một số tác giả theo khả năng và cảm nhận của mỗi người.

D. là những sáng tác tự phát của một hoặc một số tác giả theo khả năng và nhận thức của mình sau khi đã giác ngộ một chân lý nào đó.

Câu 15: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi: “Trong phong trào Thơ mới có những tác giả nổi tiếng như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Thế Lữ… Đây là một mốc son lịch sử quan trọng của nền văn học nước nhà. góp phần làm phong phú, làm đẹp nền văn học Việt Nam. Đó là tiếng nói của tiểu tư sản và tiểu tư sản. Thơ mới mở ra một thời đại thơ với sự xuất hiện của cái tôi trữ tình.” Thế nào được coi là trào lưu văn học?

Tham Khảo Thêm:  TOP 23 bài Phân tích Hai đứa trẻ 2023 SIÊU HAY
A. Phong trào thơ mới

B. Nhóm tác giả Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Thế Lữ

C. Tiếng nói của tiểu tư sản và tiểu tư sản

D. Cái tôi trữ tình

Câu 16: Có nhận định: Một trào lưu văn học có thể có nhiều khuynh hướng hoặc trường phái văn học. Có khi văn học của một dân tộc không có một trào lưu văn học nào mà có những trào lưu, trường phái văn học khác nhau. Đúng hay sai?

A. Đúng

B.Sai

Câu 17: Phong trào văn học Phục hưng ở Châu Âu diễn ra khi nào?

A. Thế kỷ XV – XVI

B. Thế kỉ XIV – XV

Thế kỷ XVII – XVI

D. Thế kỷ XV – XVIII

Câu 18: Nêu đặc điểm của phong trào cổ điển ở Pháp thế kỉ XVII?

A. Đề cao con người, giải phóng nhân cách, chống tư tưởng hà khắc trung cổ.

B. Đề cao tình yêu nam nữ, giải phóng cá nhân.

C. Luôn đề cao lí trí, sáng tác theo những quy tắc chặt chẽ.

Câu 19: Phong trào lãng mạn và phong trào hiện thực phê phán diễn ra ở Việt Nam vào năm nào?

A. Những năm 1930 – 1945.

B. Những năm 1946-1969.

C. Những năm 1970 – 1975

D. Những năm 1979 – nay

Câu 20: Tác giả nào sau đây không thuộc trào lưu lãng mạn và trào lưu hiện thực phê phán ở Việt Nam?

A. Nguyễn Công Hoan

B. Vũ Trọng Phụng

C. Nam Cao

D. Nguyễn Đình Thi

Câu 21: Phong trào văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa diễn ra khi nào?

A. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B. Từ 1945 đến 1969

C. Từ 1970 đến nay

Câu 22: Nhà văn nào sau đây thuộc trào lưu văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa?

A. Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu

B. Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận

C. Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Thạch Lam

D. Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Nhất Linh

Câu 23: Phong cách văn học là gì?

A. Là sự thể hiện tài năng của người nghệ sĩ trong việc đem đến cho người đọc một cách nhìn mới về cuộc sống thông qua các biện pháp, phương tiện nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của người sáng tạo.

B. Là sự thể hiện bản lĩnh của người nghệ sĩ trong việc đem đến cho người đọc một cách nhìn mới về cuộc sống thông qua các biện pháp, phương tiện nghệ thuật nhưng vẫn cần tuân theo một chuẩn mực nhất định.

C. Đó là sự thể hiện tài năng của người nghệ sĩ trong việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật sẵn có và sáng tạo theo cách riêng của mình, đem đến cho người đọc cách nhìn mới về cuộc sống.

Related Posts

Cách nướng cánh gà bằng nồi chiên không dầu dễ làm mà thơm ngon

1. Chi tiết cách nướng cánh gà bằng chảo không dầu ngon Để món cánh gà giòn ngon vượt mong đợi, tốt nhất bạn nên chuẩn bị…

Tổng hợp những ý tưởng kinh doanh cho mẹ nội trợ hot nhất 2023

Thời gian đọc: 4 phút Ý tưởng kinh doanh là gì? Ý tưởng kinh doanh Ý tưởng của một cá nhân hoặc một tổ chức để đạt…

Hướng dẫn chi tiết cách giặt vali tại nhà

Các bước giặt vali Dưới đây là các bước giặt vali đơn giản, nhanh chóng mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Cùng tham khảo…

Trẻ bị cảm nắng liệu có nên tắm nắng hay không?

Có nên tắm nắng cho bé khi bị cháy nắng? #say nắng là gì? Say nắng hay còn gọi là say nắng. Đây là hiện tượng thường…

6 cách bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu không thể bỏ qua

#1 Không rửa rau củ trước khi cho vào tủ lạnh Không nên rửa rau củ trước khi bảo quản trong tủ lạnh. Đây là nguyên tắc…

Bạn đã sử dụng nước rửa bình sữa cho trẻ đúng cách?

Bước 1: Vệ sinh bình ngay sau khi sử dụng Vệ sinh bình sữa cho bé bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Bạn có thể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *