26 câu Trắc nghiệm Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)

Rate this post

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 9 trang gồm 26 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Ngữ văn 12. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 12 – Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn Ngữ văn 12 sắp tới.

Giới thiệu về tài liệu:

– Số trang: 9 trang

– Số câu hỏi trắc nghiệm: 26 câu

– Lời giải & đáp án: có

Tài liệu Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm gồm các nội dung chính sau:

B. Tìm hiểu chung về Tuyên ngôn độc lập gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm

C. Phân tích chi tiết Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm có đáp án – Ngữ văn lớp 12:

TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 12

Bài giảng: Tuyên ngôn độc lập

Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm

B. Tìm hiểu chung về Tuyên ngôn độc lập

Câu 1 : Dòng nào dưới đây không thể hiện đúng giá trị nghệ thuật của Tuyên ngôn độc lập?

A. Là một áng văn chính luận mẫu mực

B. Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép

C. Ngôn ngữ hùng hồn, dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể

D. Sử dụng chất liệu văn học dân gian

Giá trị nghệ thuật:

– Là một áng văn chính luận mẫu mực

– Lập luận chặt chẽ

– Lý lẽ đanh thép

– Ngôn ngữ hùng hồn

– Dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể

Chọn đáp án : D

Câu 2 : Bản Tuyên ngôn Độc lập chia thành mấy phần?

A. Tác phẩm được chia thành bốn phần.

B. Tác phẩm được chia thành năm phần.

C. Tác phẩm được chia thành ba phần.

D. Tác phẩm được chia thành hai phần.

– Bản tuyên ngôn gồm ba phần:

+ Cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn.

+ Cơ sơ thực tiễn của bản tuyên ngôn.

+ Lời tuyên bố độc lập.

Chọn đáp án : C

Câu 3 : Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong hoàn cảnh thế giới như thế nào?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Nhật đầu hàng Đồng Minh.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Phát xít Đức đầu hàng Đồng Minh.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt. Nhật Bản xâm chiếm các nước Đông Nam Á.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Hoàn cảnh thế giới:

– Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc

– Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh

Chọn đáp án : A

Câu 4 : Đáp án nào không đúng về hoàn cảnh trong nước khi tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập ra đời?

A. 26/8/1945: Hồ Chí Minh về tới Hà Nội.

B. 28/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội.

C. 30/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội.

D. 2/9/1945: Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

Hoàn cảnh trong nước: Cả nước giành chính quyền thắng lợi:

– 26/8/1945: Hồ Chí Minh về tới Hà Nội

– 28/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội

– 2/9/1945: Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

Chọn đáp án : C

Câu 5 : Nối cột A với nội dung cột B sao cho thích hợp:

A. “Hỡi đồng bào cả nước,…Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”

B. “Thế mà hơn 80 năm nay,…Dân tộc đó phải được độc lập”

C. “Vì những lẽ trên…giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

1. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

2. Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập ấy.

3. Nêu nguyên lí chung của bản Tuyên ngôn Độc lập

Bố cục:

– Phần 1: “Hỡi đồng bào cả nước,…Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” : Nêu nguyên lí chung của bản Tuyên ngôn Độc lập

Tham Khảo Thêm:  Sơ đồ tư duy bài Ai đã đặt tên cho dòng sông (năm 2023) dễ nhớ

– Phần 2: “Thế mà hơn 80 năm nay,…Dân tộc đó phải được độc lập” : Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

– Phần 3: “Vì những lẽ trên…giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” : Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập ấy.

Câu 6 : Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là:

A. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấu tranh đấu tranh với thực dân Pháp để giành quyền làm chủ.

B. Tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

C. Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.

D. Khẳng định nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân ba nước Đông Dương có quyền được hưởng quyền độc lập tự do.

Nội dung lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là: Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.

Chọn đáp án : C

Câu 7 : Phương án nào không nêu đúng giá trị lịch sử to lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh?

A. Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố xóa bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp đối với dân tộc ta suốt hơn 80 năm, xóa bỏ chế độ chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta.

B. Tuyên ngôn Độc lập thể hiện một cách sâu sắc và hùng hồn tinh thần yêu nước, yêu chuộng độc lập tự do và lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc của tác giả cũng như của toàn thể dân tộc ta.

C. Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định nền độc lập tự chủ của dân tộc ta, mở ra một kỉ nguyên độc lập, tự chủ, tiến lên Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

D. Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam mới, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại với tư cách là một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Tuyên ngôn Độc lập thể hiện một cách sâu sắc và hùng hồn tinh thần yêu nước, yêu chuộng độc lập tự do và lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc của tác giả cũng như của toàn thể dân tộc ta.

Chọn đáp án : B

Câu 8 : “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?

A. Văn nhật dụng.

B. Văn chính luận.

C. Kí

D. Truyện.

– “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại văn chính luận.

– Văn chính luận là loại văn bản thể hiện những chính kiến, bộc lộ những quan điểm chính trị, tư tưởng với những vấn đề xã hội nóng bỏng. Các tác phẩm chính luận hướng tới mục đích tác động đến dư luận xã hội đương thời, đến lối sống, các quyền lợi chính trị hiện hành; đề xuất việc củng cố hoặc thay đổi chúng cho phù hợp với quyền lợi giai cấp hoặc với lý tưởng xã hội, đạo đứcăn Là loại văn bản thể hiện những chánh kiến, bộc lộ những quan điểm chính trị, tư tưởng với những vấn đề xã hội nóng bỏng. Các tác phẩm chính luận hướng tới mục đích tác động đến dư luận xã hội đương thời, đến lối sống, các quyền lợi chính trị hiện hành; đề xuất việc củng cố hoặc thay đổi chúng cho phù hợp với quyền lợi giai cấp hoặc với lý tưởng xã hội, đạo đức.

Chọn đáp án : B

Câu 9 : Đọc đoạn văn sau và điền từ thích hợp vào dấu […] :

“Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với […]” (trích Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh)

A. “nhân đạo và chính nghĩa”.

B. “dân chủ và tiến bộ xã hội”.

C. “luật pháp và công lí”

D. “lẽ phải và công lí”.

“Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa”

Tham Khảo Thêm:  TOP 10 Viết đoạn văn Nêu cảm nghĩ của em về truyện "Bánh chưng, bánh giầy"

Chọn đáp án : A

Câu 10 : Giá trị nội dung của Tuyên ngôn Độc lập là:

A. Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

B. Là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

– “Tuyên ngôn độc lập” để lại giá trị to lớn cả về nội dung và nghệ thuật.

+ Là văn kiên lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

+ Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

Chọn đáp án : C

C. Phân tích chi tiết Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)

Câu 1 : Mục đích của văn bản Tuyên ngôn độc lập là:

A. Tuyên bố sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do độc lập và quyền được hưởng tự do độc lập của nước ta

B. Tuyên bố chấm dứt và xóa bỏ mọi đặc quyền đặc lợi, mọi văn bản ràng buộc đã kí kết trước đây giữa Pháp và chính quyền phong kiến trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tố cáo tội ác thực dân Pháp đã gây ra đối với nhân dân ta trong suốt 80 năm

C. Quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam

D. Cả ba đáp án trên

Mục đích của văn bản Tuyên ngôn độc lập là :

– Tuyên bố sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do độc lập và quyền được hưởng tự do độc lập của nước ta

– Tuyên bố chấm dứt và xóa bỏ mọi đặc quyền đặc lợi, mọi văn bản ràng buộc đã kí kết trước đây giữa Pháp và chính quyền phong kiến trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tố cáo tội ác thực dân Pháp đã gây ra đối với nhân dân ta trong suốt 80 năm

– Quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam

Chọn đáp án : D

Câu 2 : Chi tiết “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” thể hiện điều gì

A. Dân ta đánh đổ các xiềng xích thực dân, phong kiến, phát xít

B. Nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền từ tay Pháp, Nhật

C. Dân ta đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm

D. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ.

Chi tiết “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” thể hiện dân tộc ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân, phong kiến, phát xít.

Chọn đáp án : A

Câu 3 : Trong Tuyên ngôn độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sự thật nào sau đây?

A. Từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa.

B. Nhân dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

C. Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng minh.

D. Đáp án A và C

Trong Tuyên ngôn độc lập , Hồ Chí Minh đã khẳng định sự thật:

– Từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Đối tượng mà Tuyên ngôn độc lập hướng tới là:

A. Đồng bào cả nước

B. Nhân dân thế giới

C. Các nước đế quốc thực dân đang âm mưa xâm lược nước ta

D. Tất cả các đáp án trên

Đối tượng mà Tuyên ngôn độc lập hướng tới là: đồng bào cả nước và nhân dân thế giới. Đồng thời, Hồ Chí Minh muốn ngăn chặn âm mưu tái chiếm nước ta của các thế lực thù địch và các phe nhóm cơ hội quốc tế.

Chọn đáp án : D

Câu 5 : Đánh giá sau đây về Tuyên ngôn độc lập đúng hay sai? “Tác phẩm là một áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn. Khẳng định và đề cao tinh thần xả thân cứu nước, thành quả cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng với nền độc lập có được bởi chính máu xương của mình”.

A. Đúng

B. Sai

– Nội dung đúng

– Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực. Khẳng định và đề cao tinh thần xả thân cứu nước, thành quả cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng với nền độc lập có được bởi chính máu xương của mình

Tham Khảo Thêm:  TOP 32 bài Phân tích bài thơ Bếp lửa 2023 SIÊU HAY

Chọn đáp án : A

Câu 6 : Cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn độc lập là:

A. Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp (1791)

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Mĩ (1776) và Tuyên ngôn Độc lập của Pháp (1791)

C. Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ ( 1776)

D. Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền của Pháp (1791)

Trích dẫn hai bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp (1791)

Chọn đáp án : A

Câu 7 : Đáp án nào không thể hiện ý nghĩa của việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp?

A. Tôn trọng những tuyên ngôn bất hủ của người Mĩ và người Pháp vì những điều được nêu là chân lí của nhân loại

B. Dùng cách lập luận “gậy ông đập lưng ông” để buộc tội Pháp và ngăn chặn âm mưu tái xâm lược của chúng

C. Thể hiện quyền tự hào dân tộc: đặt 3 cuộc cách mạng, 3 dân tộc, 3 bản tuyên ngôn ngang hàng nhau.

D. Ngăn chặn âm mưu xâm lược của các nước đế quốc khác.

Câu 8 : Trong Tuyên ngôn độc lập, tác giả đã tố cáo tội ác của:

A. Pháp

B. Mỹ

C. Nhật

D. Đáp án A và C

Tuyên ngôn độc lập tố cáo tội ác của Pháp và Nhật

Chọn đáp án : D

Câu 9 : Chi tiết: “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu” tố cáo tội ác của Pháp ở lĩnh vực nào?

A. Kinh tế

B. Chính trị

C. Văn hóa

D. Xã hội

Về chính trị: “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong biển máu”.

Chọn đáp án : B

Câu 10 : Nhân dân Việt Nam đã nổi dậy giành chính quyền, lấy lại đất nước từ đế quốc nào?

A. Nhật

B. Pháp

C. Mĩ

D. Các nước Đồng Minh

Nhân dân Việt Nam đã nổi dậy giành chính quyền, lấy lại đất nước từ tay Nhật.

Chọn đáp án : A

Câu 11: Tuyên ngôn độc lập thuộc thể loại văn học nào?

A. Truyện ngắn

B. Tùy bút

C. Văn chính luận

D. Văn nhật dụng

Câu 12: Dựa vào nội dung bản Tuyên ngôn độc lập có thể chia thành mấy phần

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

 Câu 13: Thông tin nào sau đây nói chính xác về hoàn cảnh sáng tác bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh

A. Ngày 19-8-1945, khi chính quyền Hà Nội về tay nhân dân, Hồ Chí Minh viết “Tuyên ngôn Độc lập”.

B. “Tuyên ngôn Độc lập” được Hồ Chí Minh viết ngày 2-9-1945.

C. Ngày 26-8-1945, Bác từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội, tại căn cứ số 18 phố Hàng Ngang Người soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”.

D.  23/8/1945, tại Huế trước hàng vạn đồng bào ta, vua Bảo Đại thoái vị, Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”.

 Câu 14: Câu văn nào dưới đây thể hiện đầy đủ nhất nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập?

A. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng chống lại âm mưu xâm lược của bọn thực dân.

B. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.

C. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

D. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành nước tự do và độc lập.

Câu 15: Tuyên bố: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” là nhằm để:

A. Khẳng định nhân quyền.

B. Khẳng định quyền của một nhóm người trong cộng đồng.

C. Khẳng định quyền tự chủ của mỗi dân tộc.

D. Khẳng định nhân quyền và dân quyền.

Câu 16: Phong cách nghệ thuật chính luận của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập được thể hiện qua các yếu tố

A. Dẫn chứng xác thực, với những bằng chứng đanh thép, số liệu chính

B. Giọng điệu nghị luận rất đanh thép, cứng rắn và giàu tính luận chiến.

C. Hình ảnh được sử dụng rất đa dạng, giàu sức gợi hình, giàu cảm xúc.

D. Tất cả đều đúng

 

Related Posts

Sự phát triển của trẻ từng tháng tuổi và các cột mốc cần chú ý!

Giai đoạn 1: Từ 0 đến 6 tháng tuổi Giai đoạn phát triển của trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi rất quan trọng. Đây là giai…

4 Cách lựa chọn đồ chơi an toàn cho bé theo độ tuổi

Những điều cần chú ý khi chọn đồ chơi an toàn cho bé #Không nên mua tất cả những gì con thích Bạn nên có sự sàng…

Cách ngồi thiền giảm stress hiệu quả, giải tỏa căng thẳng tại nhà

1. Các bài tập ngồi thiền giảm stress hiệu quả 1.1 Thiền thở Thiền thở thường là bài tập cơ bản dành cho người mới bắt đầu…

Bí quyết chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa thu mẹ nhất định phải nhớ

1. Không tắm nước quá nóng cho bé Một trong những điều cha mẹ cần lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa thu đó…

11 món ăn độc đáo và kinh dị trong ngày Halloween

Trang chủ ‣ Gia đình Những món ăn ngon là yếu tố không thể thiếu để tạo nên một buổi tiệc Halloween vui vẻ và đáng nhớ….

Nuôi trẻ thành tài hay thành người hạnh phúc, yếu tố nào đặt hàng đầu?

Các bậc cha mẹ dù ở thời đại nào cũng luôn đau đáu với câu hỏi: Thế nào là tốt nhất với con? Đặc biệt, trong nhịp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *